about

Entartete Musik Yogyakarta, Indonesia

Void. Oblivion. Disdain. Decay. Quietus.

Ја унапредуваат електрониката,
занемарувајќи ја механиката.

Над окното од рудникот пишуваше „Среќно!“.

Миг на крик
за Св. Јован Крстител
Само што беше обезглавен.

Фасцинација од чадот
Култ кон плачот и кон млекото
Глорификација на омразата кон самиот себеси

НАПРЕДОК НА УМОТ ПРЕКУ ВОИНСТВЕНОСТ!

Ä Ö Ü ä ö ü
... more

contact / help

Contact Entartete Musik

Streaming and
Download help